top of page

מיטה סיעודית פאולר מלא 4 מנועים מותאמת לתחום הסיעוד

תואמת למוסדות ולבתים כאחד

מיטת אשפוז פאולר מלא בחיפוי עץ  היא מיטה סעודית בעלת מראה ביתי, ארבעה מנועים ומותאמת לתחום הסיעוד. המיטה עצמה יכולה לשמש לצרכים של מוסדות ובתי חולים או לשימוש ביתי. היא מגיעה עם אפשרויות כוונון להתאמת התנוחה הרצויה עבור המטופלים.

מיטת אשפוז סיעודית

    bottom of page