top of page

דפיברילטור

מהו דום לב פתאומי?

דום לב פתאומי הוא מצב בו הלב מפסיק לפעום באופן פתאומי ובלתי צפוי כתוצאה מתקלה במערכת החשמלית של הלב. התקלה אשר גורמת לדום לב פתאומי הינה קצב לב בלתי-תקין ומסכן-חיים; אריתמיה. האריתמיה הנפוצה ביותר הינה פרפור חדרים (פ"ח). במצב של פ"ח, קצב הלב (ה"מפרפר") הוא כה מהיר ולא סדיר כך שהלב אינו ממש פועם, אלא רק רוטט, והוא אינו מסוגל לשאוב דם ולהזרימו אל הגוף ואל המוח. דום לב פתאומי עלול להתרחש מייד לאחר מעבר הלב לפרפור חדרים. במהלך דום לב פתאומי, הקרבן מאבד תחילה את דופק-ליבו, לאחר מכן, את הכרתו ולבסוף, את יכולתו לנשום. שלבים אלה עלולים להתרחש במהירות - למעשה, מדובר בשניות ספורות... דום לב פתאומי עלול לתקוף את קרבנותיו ללא כל אזהרה. הוא אינו מכיר באף גבולות, וגובה מאות אלפי חיי אדם בכל העולם מדי שנה. אנשים בכל הגילאים, בכל רמות הכושר הגופני ובעלי כל סוגי אורח-החיים עלולים ליפול קרבן לו ולא לשרוד את תקיפתו.

 

מהו דפיברילטור אוטומטי חיצוני (דא"ח)?

דא"ח הינו מכשיר קטן ונייד המבצע אנליזה לקצב הלב ומתריע את המשתמש על הצורך לתת הלם חשמלי ללב ככל שיידרש. לאחר הפעלתו, הדא"ח מדריך את המשתמש לאורך בכל שלב בתהליך הדפיברילציה באמצעות התראות קוליות או ויזואליות. 

 

מי יכול להשתמש בדפיברילטור אוטומטי חיצוני?.

..כל אחד!... ...הכשרה מינימלית... לא נדרש רקע רפואי!... אחסון הדא"חים בקהילה: במשרדים, חנויות, מקומות ציבוריים, בתים וכו', יכול להפחית באופן דרמטי את הזמן החולף מן אירוע ההתמוטטות ועד למתן הדפיברילציה, ואכן, זמינות הדא"חים הוכיחה את הצלחתה ע"י הגברה משמעותית של שיעורי ההשרדות.

השימוש בדא"ח הוא פשוט ביותר... 

צפו בסירטון: איש עסקים מקבל התקף לב ומתמוטט 
חבריו לעבודה הצילו את חייו ע"י מכשיר החייאה

תפעול דפיברילטור בעברית

bottom of page